Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПР (НОВО!)

Завършилите специалност “Маркетинг, реклама и ПР” могат да се реализират в областта на връзките с обществеността, реклама и маркетинга в различни институции и организации.

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра