Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Дигитална икономика (НОВО)

В специалност „Дигитална икономикасе подготвят специалисти в областта на икономиката с разширени познания по информационни технологии, които биха осигурили и подкрепили новите възможности за икономическо развитие и иновации.

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 8 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра