Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2020-2021

Дизайн


 В специалност „Дизайн“  се обучават  високо квалифицирани специалисти в областта на интериорните пространства на публични и частни сгради и комплекси, графичния дизайн с умения да проектират тотал графичен дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, графично оформление на уеб страници.. Успешно завършилите се реализират като дизайнери в фирми за  интериорен дизайн, фирми за рекламен дизайн, експерти в държавната и общинска администрация. 

 

профили:

  • Интериорен дизайн

  • Графичен дизайн

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация:

профил Интериорен дизайн – интериорен дизайнер

профил Графичен дизайн – графичен дизайнер

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 10 семестъра

 

Език на преподаване: български / английски

 

Заяви експертна консултация*Всички полета са задължителни за попълване!