Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

В специалност „Дизайн“  се обучават  специалисти в областта на дизайна за външни, градски и публични пространства, както и интериорния , графичен и светлинен дизайн. Успешно завършилите се реализират като дизайнери в архитектурни и строителни фирми, мебелни ателиета, бюра за рекламен и светлинен дизайн, експерти в държавната и общинска администрация.

 

профили:

  • Интериорен дизайн

  • Графичен дизайн

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация:

профил Интериорен дизайн – интериорен дизайнер

профил Графичен дизайн – графичен дизайнер

 

Форма и продължителност на обучение:

– редовна8 семестъра