Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международен публичен и бизнес мениджмънт

В процеса на обучението на специалност „Международен публичен и бизнесмениджмънт” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. 

 

Образователно-квалификационна степен:бакалавър

 

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 9 семестъра

 

Език на преподаване: български