Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международни отношения

Международни отношения

В специалност „Международни отношения“  се подготвят специалисти в областта на външната политика и право – служители в международни институции и държавната администрация, експерти в отдели за международно сътрудничество, консултанти по обществено-политически въпроси. 

 

Език на преподаване: български/английски/руски

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър по международни отношения

Професионална квалификация: международни отношения

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

 

Специалности от същото професионално направление:

Международни отношения