Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международни отношения и право

В специалност „Международни отношения и право“  се подготвят специалисти в областта на външната политика и право – служители в международни институции и държавната администрация, експерти в отдели за международно сътрудничество, консултанти по обществено-политически въпроси. 

 

Език на преподаване: български / английски

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър по международни отношения

 

Професионална квалификация: международни отношения и право

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

 

Специалности от същото професионално направление:

Международни отношения и право