Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международно право и сигурност с английски език

 Специалността е предназначена да подготвя експерти по международните аспекти на защитата на националната сигурност, които притежават знания и умения да изготвят анализи и да решават задачи на основата на правото

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: защита на националната сигурност

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра