Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Политология и журналистика

Обучението в специалност „Политология и журналистика” се гради върху следните базови научни направления: политически науки, журналистика и връзки с обществеността, икономика, история, управление. В обучението освен специалните дисциплини от Професионално направление «Политически науки» е включен блок от дисциплини от специалност «Журналистика» и «Връзки с обществеността». Присъстват и учебни курсове, които отразяват съвременните информационни технологии и  изучаването на чужд език.

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: Бакалавър по Политология и журналистика

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна/задочна – 8 семестъра

Специалности от същото професионално направление:

Международни отношения и право