Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

В специалност „Профайлъринг“  се обучават  специалисти в областта противодействие на  престъпността, опазване на обществения ред и защита на националната сигурност. Успешно завършилите се реализират в полицейските и специални служби, във ведомствените и общински звена по опазване на обществения ред и сигурността, в структури за охрана на обекти от критичната инфраструктура  /аерогари, пристанища и др.п./ и за опазване на обществения ред в обекти като молове, спортни съоръжения, болници, университети и др.

 

 Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

 Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра

 

Език на преподаване: български