Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Магистър > Ексклузивни магистърски програми 2017
Стартира приемът в магистърските програми на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Към богатото си портфолио от магистърски програми тази година ВСУ разкри 7 нови ексклузивни програми, създадени в резултат на проучванията на Университетската академия „Знание и иновации“ в партньорство с бизнеса, браншови организации и Българската академия на науките.


В програмите като лектори участват национални и международни учени и експерти от практиката!


Повече за новите ексклузивни магистърски програми можете да научите тук:„УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“


Магистърската програма “Управление на културния туризъм“ е нов момент в системата от образователни услуги, които ВСУ “Черноризец Храбър“ предлага на националния и международния академичен пазар. Тази програма е логично и твърде полезно развитие на университетските традиции, които все по-динамично и реално търсят ползотворно и последователно взаимодействие с бизнес структури. Културният туризъм е перспективен и съвсем закономерно се утвърждава като приоритетен в развитието на този значим за националната ни икономика отрасъл.


» Научи повече
 


„МЕНИДЖМЪНТ НА СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗМА“


Магистърската програма „Мениджмънт на спа и уелнес туризма“ е проектирана да отговори на обществените и бизнес потребности в отделни области на туризма, както и от необходимостта от бързо развитие на спа и уелнес пазари в България. Съдържателният обхват на учебния план ще е ориентиран към усвояване на основни теоретични, методологически и практико-приложни възможности за повишаване на конкурентните предимства на спа и уелнес туризма и ще отговаря на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Целта е усвояване на основни знания за същността, значението, традициите и съвременното състояние на спа и уелнес туризма в България.


» Научи повече
 


„ЮРИДИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО“


Магистърската програма „Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието” има за цел подготовка на магистри, които да притежават специфични знания и практически умения в сферата на юридическото прогнозиране. Обучението дава възможност за придобиване на интердисциплинарни знания от областта на правото, социологията, икономиката и управлението в публичната сфера.

 
 


„ДЖЕНДЪР ПОЛИТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“


Магистърската програма „Джендър политики в педагогическите дейности” въвежда студентите в спецификата на политиките по равнопоставеност на мъжете и жените, като разглежда проблематиката главно от юридическа, психологическа и социологическа гледна точка. Тези гледни точки се съчетават с релевантни към тематиката научни области като психология на сигурността и педагогика.

 
 


„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАУЧНА ДИПЛОМАЦИЯ“ (продокторска програма)


В условията на съвременното рисково общество опасностите, рисковете и заплахите налагат максимално адекватна реакция, която е невъзможна без научна експертиза. Смяната на теоретичния тип организационна култура с технологичната парадигма в науката изведе на преден план понятия като "модел", "алгоритъм", "база данни" "технология", "клъстър на компетентности" и др., при които проблемите се решават в рамките на проектна организация и работа в екип. Предназначението на магистърската програма е да подготви специалисти, които са способни да трансферират научното знание както към общественото мнение, така и към политическото ръководство и държавната администрация. За целта трябва да познават методологията и методиката на научното изследване и да умеят да прилагат научния инструментариум.

 
 


Дигитален маркетинг


Магистърската програма е мултидисциплинарна – съчетава знания и умения по маркетинг и информационни технологии. Има за цел да подготви висококвалифицирани, модерно мислещи профилирани специалисти в областта на онлайн маркетинга. Завършилите придобиват базови знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, ориентирани към целите на дигиталния маркетинг; планиране и осъществяване на успешни онлайн маркетингови кампании; промотиране на събития, бизнес и други организации, продукти и услуги. По време на работата по проекти допълнително се придобиват социални умения, необходими за успешната екипна творческа работа.

 
 


ИТ бизнес мениджмънт


Магистърската програма „ИТ бизнес мениджмънт” е предназначена за кадри, работещи в ИТ индустрията, които желаят да развиват бизнес уменията си, с цел да подобряват бизнеса си и да се усъвършенстват.
Програмата е разработена от катедра “Информатика и икономика” съвместно с The Business Institute (thebusinessinstitute.eu).
The Business Institute предоставя тренинг решения, основани на бизнес симулации, сериозни игри, бизнес работилници, бизнес коучинг, съчетавайки съвременни подходи за развитие на бизнес умения с прилагане на методологии и инструменти на Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD, StratX Simulations, Business Model Foundry, Thomas International и др.