Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни компютърно-технически експертизи

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по съдебни компютърно-технически експертизи

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 3 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление „Информатика и компютърни науки” 

 

Език на преподаване: български