Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни строително-технически експертизи

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по съдебни строително-технически експертизи

 

Форма и продължителност на обучението:

задочна – 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионални направления „Общо инженерство” и „Архитектура, строителство и геодезия”

 

Език на преподаване: български