Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

Образователно-квалификационна степени професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност – подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Национална сигурност”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри, завършили специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български