Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт на круизния туризъм

Специалност: „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ”

Магистърска програма:"МЕНИДЖМЪНТ НА КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ "

Език на преподаване:Български, Английски

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 

Магистър по бизнес администрация  в туризма

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението: 

– 2 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в професионално направление „Администрация и управление”

– 3 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в други професионални направления.