Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Транспортно строителство

Транспортно строителствоОбразователно-квалификационна степен: магистър

 Професионална квалификация: строителен инженер по транспортно строителство

 Форма на обучението: задочна 

Продължителност на обучението:

 –   4 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Транспортно строителство” или бакалаври/магистри, завършили специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

 

Език на преподаване: български

 

За контакти:

e-mail: sss@vfu.bg; as@vfu.bg

Заяви експертна консултация