Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Транспортно строителство

Образователно-квалификационна степен: магистър

 Професионална квалификация: строителен инженер по транспортно строителство

 Форма на обучението: редовна/задочна 

Продължителност на обучението:

 –   4 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Транспортно строителство” или бакалаври/магистри, завършили специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

 

Език на преподаване: български

 

За контакти:

Ръководител на магистърската програма:

доц. д-р инж. Милена Кичекова

град Варна тел: 052/359 621;

e-mail: sss@vfu.bg; as@vfu.bg

Център за Кандидатстудентски прием гр. Пловдив

тел.: 0886/656 080 Таня Дюлгярска; e-mail: sssplovdiv@vfu.bg

 

Обучение по тази специалност в задочна форма се провежда в град Варна и град Пловдив.