Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт на спорта

Мениджмънт на спортаОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

Магистър мениджмънт на спорта

 

Форма на обучението:  задочна

 

Продължителност на обучението:

–2семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление“Администрация и управление”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от други професионални направления

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация