Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Приложна психология (ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ)

Приложна психология (ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ)Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по психология

 

Срок на обучение:

 - два семестъра за завършили ОКС „бакалавър“ по психология/

- четири семестъра за завършили висше образование в други професионални направления

 

Форма на обучение: редовна

 

Професионално направление: Психология

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация