Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Международна политика и сигурност

Език на преподаване: български

 

Професионална квалификация: магистър по Международни отношения

 

Форма на обучението: редовна

 

Срок на обучение: 2 семестъра /1година

За бакалаври или магистри от същото професионално направление

 

Срок на обучение: 3 семестъра/1,5години

За бакалаври или магистри от други професионални направления