Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международна политика и сигурност

Език на преподаване: български

 

Професионална квалификация: магистър по Международни отношения

 

Форма на обучението: редовна

 

Срок на обучение: 2 семестъра /1година

За бакалаври или магистри от същото професионално направление

 

Срок на обучение: 3 семестъра/1,5години

За бакалаври или магистри от други професионални направления