Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международна политика и сигурност

Международна политика и сигурност


Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по международна политика и сигурност

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 3 семестъра

Специалности от същото професионално направление:

Международна политика и сигурност