Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Моден стайлинг

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: моден стилист

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра за бакалаври от професионално направление “Изобразително изкуство”

– 3 семестъра за бакалаври от  други професионални направления

 

Език на преподаване: български/английски

Специалности от същото професионално направление:

Моден стайлингИзкуства и събитиен мениджмънт - НОВА