Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Хореографска режисура и артмениджмънт

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по хореографска режисура и артмениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври по хореография 

–3 семестъра – за бакалаври от други специалности

 

Език на преподаване: български