Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни криминалистически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по съдебни криминалистически експертизи

 

Форма на обучението: редовназадочна

 

Продължителност на обучението:

2 семестъра – за бакалаври и магистри от професионални направления „Право” и „Национална сигурност”

3 семестъра  – за бакалаври и магистри от всички други професионални направления