Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език - НОВА

 

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
магистър по бизнес администрация и мениджмънт

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението
– 2 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в професионално направление „Администрация и управление”
– 3 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в други професионални направления.