Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Европейска администрация и управление на проекти

Европейска администрация и управление на проектиОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по публична администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

Език на преподаване: български

 

Заяви експертна консултация