Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Административно управление на миграционни процеси - НОВА

Образователно-квалификационна степен и квалификация:

Магистър по Управление на миграционни процеси

 

Форма на обучение:

редовна/ задочна/ дистанционна форма на обучение

 

 Срок на обучението:

2 семестъра (1 год.) – за завършили висше образование по специалности в професионално направление „Администрация и управление“

3 семестъра (1,5 год.) – за завършили висше образование по други професионални направления.

 

Място на провеждане на обучението:

Варна и София