Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Административно управление на миграционни процеси - НОВА

Образователно-квалификационна степен и квалификация:

Магистър по Управление на миграционни процеси

 

Форма на обучение:

редовна/ задочна/ дистанционна форма на обучение

 

 Срок на обучението:

2 семестъра (1 год.) – за завършили висше образование по специалности в професионално направление „Администрация и управление“

3 семестъра (1,5 год.) – за завършили висше образование по други професионални направления.

 

Място на провеждане на обучението:

Варна и София