Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Data Science (Наука за данните) на английски език

В магистърската програма „Наука за данните“ (“Data Science”) се предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в областта на науката за данни. Тя е предназначена за подготовка и обучение на студенти, които могат да се реализират като анализатори на данни, администратори на бази данни, визуализатори на данни, мениджъри на ИТ екипи в центрове за данни, инженери на данни (data engineers), data scientists, софтуерни инженери и др.

 

Език на преподаване:  английски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по компютърни науки

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна

– 2 семестъра – за завършили висше образование в една от следните области: математика; компютърни науки; компютърни системи и технологии или софтуерно инженерство

 

datascience.vfu.bg