Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Дигитален маркетинг

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по дигитален маркетинг

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление “Икономика”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български / английски