Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Финансово и инвестиционно консултиране - НОВА

Образователно-квалификационна степен: магистър по финанси

 

Професионална квалификация: финансов анализатор

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Икономика“

 

Език на преподаване: български