Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Финансово и инвестиционно консултиране - НОВА

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по финанси 

Форма на обучението: редовно/задочно

Продължителност на обучението:

2 семестъра – за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионалното направление „Икономика“.