Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Финансово и инвестиционно консултиране - НОВА

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по финанси 

Форма на обучението: редовно/задочно

Продължителност на обучението:

2 семестъра – за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионалното направление „Икономика“.