Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Хореографска режисура и артмениджмънт

със специализации::

  • Танцов спектакъл
  • Съвременен танцов театър

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: магистър по хореографска режисура и артмениджмънт

 

Форма на обучението: редовна

 

Продължителност на обучение: 
– 2 семестъра – за бакалаври по хореография  
 3 семестъра – за бакалаври от други специалности