Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Хореографска режисура и артмениджмънт

със специализации::

  • Танцов спектакъл
  • Съвременен танцов театър

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: магистър по хореографска режисура и артмениджмънт

 

Форма на обучението: редовна

 

Продължителност на обучение: 
– 2 семестъра – за бакалаври по хореография  
 3 семестъра – за бакалаври от други специалности