Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Информационни системи и технологии

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по компютърни науки

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна, дистанционна

– 3 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”

– 4 семестъра – за бакалаври от други професионални направления