Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Информационни системи и технологии

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по компютърни науки

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна, дистанционна

– 3 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”

– 4 семестъра – за бакалаври от други професионални направления