Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Интериорен дизайн

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
Магистър по интериорен дизайн

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври или магистри от специалности, свързани с дизайна