Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Интериорен дизайн

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
Магистър по интериорен дизайн

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври или магистри от специалности, свързани с дизайна