Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > ИТ бизнес мениджмънт

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: магистър по икономика

 

Форма на обучението: задочна 

 

Продължителност на обучението:

2 семестъра за завършили висше образование по Икономика (бизнес информатика, финанси и счетоводство, маркетинг и др.)

3 семестъра за завършили висше образование по мениджмънт и администрация и други.

 

Език на преподаване: български / английски