Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Международна икономика и право

Магистърската програма “Международна икономика и право” предлага интердисциплинарно обучение по съвременните аспекти на международната икономика в контекста на пълноправното членство на България в Европейския съюз и предизвикателствата на глобалната икономика.

 

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по международна икономика

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

3 семестъра – за професионални бакалаври от професионално направление „Икономика”

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, полагат приравнителни изпити по време на обучението.