Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международно морско право

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър юрист

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили специалност “Право”