Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международно морско право

Международно морско право


Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър юрист

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили специалност “Право”