Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международно право и сигурност

Език на преподаване: български / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

–2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”

–3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления