Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Моден стайлинг

Език на преподаване: български (английски, руски)

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър – Моден стайлинг

 

Форма и продължителност на обучението: 
Редовна/задочна – 2 семестъра за бакалаври от ПН Изобразително изкуство и 3 семестъра за бакалаври от други професионални направления