Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Опазване на културното наследство

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: магистър по опазване на културното наследство

 

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението: 3 семестъра + 1 за дипломен проект