Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: Магистър по защита на националната сигурност – Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

 

Форма и продължителност на обучението:

Редовна и задочна форма

Продължителност:

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление Национална сигурност;

– 3 семестъра  – за бакалаври от други професионални направления.