Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: Магистър по защита на националната сигурност – Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

 

Форма и продължителност на обучението:

Редовна и задочна форма

Продължителност:

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление Национална сигурност;

– 3 семестъра  – за бакалаври от други професионални направления.