Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Поведенческа икономика - НОВА

Език на преподаване: български / английски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по икономика

 

Форма на обучението: редовна, задочна