Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Поведенческа икономика - НОВА

Език на преподаване: български / английски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по икономика

 

Форма на обучението: редовна, задочна