Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Приложна психология

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по психология

 

Форма на обучението: редовна


Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври по психология
  • 4 семестъра – за бакалаври и магистри по други специалности

 

Език на преподаване: български