Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Профайлъринг - НОВА

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър криминален анализатор

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 3 семестъра – за завършили специалности от професионални направления „Национална сигурност”, „Право” и „Психология”

– 4 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български