Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Профайлъринг - НОВА

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
магистър Криминален анализатор

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението:
–3 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”, от професионално направление „Право” и от професионално направление „Психология”
–4 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления