Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Профайлъринг - НОВА

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
магистър Криминален анализатор

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението:
–3 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”, от професионално направление „Право” и от професионално направление „Психология”
–4 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления