Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Противопожарен инженеринг - НОВА

Език на преподаване: български / английски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификациямагистър по противопожарен инженеринг

 

Форма на обучението: редовна/задочна

 

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” и „Национална сигурност”
  • 3 семестъра – за бакалаври от други професионални направления.