Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни икономически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен професионална квалификация: 
магистър по съдебни икономически експертизи

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна 
– 3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионално направление „Икономика”