Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни икономически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен професионална квалификация: 
магистър по съдебни икономически експертизи

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна 
– 3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионално направление „Икономика”