Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни компютърно-технически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по съдебни компютърно-технически експертизи

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна
– 3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионално направление „Информатика и компютърни технологии”