Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни строително-технически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по съдебни строително-технически експертизи

 

Форма и продължителност на обучението: задочна и редовна

3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионални направления „Общо инженерство” и „Архитектура, строителство и геодезия”