Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Софтуерно инженерство

Език на преподаване: български/английски/руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
Софтуерен инженер

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна 
– 3 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
– 4 семестъра – за бакалаври от други професионални направления