Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Софтуерно инженерство и мениджмънт

Език на преподаване: български/английски/руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

Софтуерен инженер

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна 

– 2 семестъра – за завършили висше образование в една от следните професионални области: математика; компютърни науки; информатика, бизнес-информатика, компютърни системи и технологии или софтуерно инженерство, или висше образование в друга професионална област и придобита професионална квалификация 3 или 4 степен в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“