Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Строителен инженеринг
Строителен инженерингОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по строителен инженеринг

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”

– 4 семестъра – за бакалаври/магистри от други инженерно-технически професионални направления от област “Технически науки” или специалност “Икономика на строителството” от професионално направление “Икономика”

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация