Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Управление на образованието

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по управление на образованието

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Език на преподаване: български