Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Управление на образованието

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по управление на образованието

Език на преподаване: български

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението: 3 семестъра