Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Устройствено планиране - НОВА

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: магистър по устройствено планиране

 

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението: 2 семестъра + 1 за дипломен проект