Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Устройствено планиране - НОВА

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: магистър по устройствено планиране

 

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението: 2 семестъра + 1 за дипломен проект