Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Визуални изкуства и артмениджмънт - НОВА

Език на преподаване: български (английски, руски)

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:  магистър – Визуални изкуства и артмениджмънт

 

Форма и продължителност на обучението: Редовна/задочна – 2 семестъра за бакалаври от ПН Изобразително изкуство и 3 семестъра за бакалаври от други професионални направления.

Специалности от същото професионално направление:

Моден стайлингИзкуства и събитиен мениджмънт - НОВА