Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Защита на правата на човека - НОВА

Целта на магистърската програма „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“ е да се подготвят специалисти, които да притежават задълбочени и всеобхватни знания за правата на човека и гражданина, което ще им даде възможност за ефективно участие в национални, европейски и универсални институции. 

 

Магистърска програма: "Защита на правата на човека"

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: Защита на правата на човека

Форма на обучение: редовно/задочно

Срок на обучение: 3 семестъра - за бакалаври и магистри