Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Защита на правата на човека - НОВА

Целта на магистърската програма „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“ е да се подготвят специалисти, които да притежават задълбочени и всеобхватни знания за правата на човека и гражданина, което ще им даде възможност за ефективно участие в национални, европейски и универсални институции. 

 

Магистърска програма: "Защита на правата на човека"

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: Защита на правата на човека

Форма на обучение: редовно/задочно

Срок на обучение: 3 семестъра - за бакалаври и магистри